Vi kan hjelpe deg ved besøk hos deg (fast pris for reise/reisetid/parkering/bom innenfor rimelig avstand fra Oslo: NOK 790,- + mva.)
Ofte kan hjelp foretas ved at vi overtar din PC over nettet. TEXT & DATA AS har kjøpt fullversjon av Teamviewer. (Ved oppkobling betaler du NOK 280,- + mva.)
OBS: Oppkobling/besøk avtales over telefon.


Medgått tid NOK 800,- + mva./time belastes først når besøket har startet eller oppkobling har funnet sted.


Trykk her for oppkobling